Om Hellerstunet

Hellerstunet er et tun som i dag består av 7 bygninger. Gamlefjosen er fra 1800 tallet, nyefjosen fra ca 1920/30, heimehuset, grisehuset og garasje ble bygget på -50 tallet.  Sommerstue ble bygget i 2016 og redskapshuset er under oppføring nå.

Gamlefjosen og nyefjose står på kommunen sin kulturvern minneplan.

De karakteristiske hellerne som du ser når du kjører opp gamle E-18, er et vernet fornminne, beskrevet som gammelt bosted.

HEIME HUSET
Hovedhuset eller heimehuset fra ca 1950 tallet ble ombygd og påbygd i 2011. Fremstår i dag som et praktisk og funksjonelt hus.

IMG_2342


SOMMERSTUE
Sommerstue bygget i 2016 av lokalt tømmer fra egen skog og skog hogd i bygda. En god plass i vind og surt vær. Fantastisk kveldshimmel.

sommerstue

GAMLE FJOSEN
Gamlefjosen sannsynligvis fra midt på 1800 tallet, bygget i stein og tømmer. Fjose står på kommunen sin kultur plan.

Hellerstunet

GRISEHUSET
Bygget i betong midt på 50 tallet til gris oppe og høns i underetasjen. I dag renovert og isolert og brukes i dag som verksted for Nils og malerom/atlie for Bodil

IMG_2331


REDSKAPSHUSET
Redskapshuset ble bygget i 2018. Det ble et praktisk og godt bygg som bidro til å ramme inn tunet.